ครั้งที่ 11 (6พย)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 11
วันพฤที่ 6 พย  57 เวลา 14.00-16.30 น. เท่านั้น
หลัง 14.30 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(11)‎_S.2911

refresh รายชื่อปรากฏ

Attendance ‎(11)‎_S.2911 ‎(Responses)‎

Comments