ครั้งที่ 12 (13พย)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 12
วันพฤที่ 13 พย  57 เวลา 14.00-16.30 น. เท่านั้น
หลัง 14.30 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(12)‎_S.2911


Refresh รายชือจะปรากฏ

Attendance ‎(12)‎_S.2911 ‎(Responses)‎


Comments