ครั้งที่ 7 (2ตค)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 7
วันพฤที่ 2 ตค 57 เวลา 14.00-16.30 น. เท่านั้น
หลัง 14.15 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎‎(7)‎‎_S.2911


Refresh รายชื่อจะปรากฏ

Attendance ‎‎(7)‎‎_S.2911 ‎‎(Responses)‎‎Comments