ครั้งที่ 9 (23 ตค)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 9
วันพฤที่ 23 ตค 57 เวลา 14.00-16.30 น. เท่านั้น
หลัง 14.30 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(9)‎_S.2911

refresh รายชื่อจะปรากฏ

Attendance ‎(9)‎_S.2911 ‎(Responses)‎Comments